แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
กลับหน้าหลัก | ตอบกระทู้
การตรวจโบนัส

  เมื่อไหร่จะตรวจโบนัสสักที

  หลายคนรอความหวังอยู่

  อยากได้เงินมาช่วยซ่อมแซมบ้านน้ำท่วมแล้ว

จากคุณ :คนท้องถิ่นโพส์เมื่อ : 2011-11-03 11:40:41 IP : 101.51.4.xxx
ความคิดเห็นที่ 3
 
Re : การตรวจโบนัส
AAntique seat is available in the course of comparison merchants pretty much as good as not every seat retailers specials in odd quite aged parts. CBO expects that usage of tobacco merchandise in the us would more decrease on account of enacting H. red bottom red bottom By 2019 french handbag designer french handbag designer , ? CBO initiatives a drop of eleven % between underage tobacco people and about two p. c between grownup people, because of this laws. CCBO anticipates that FDA s regulation of tobacco items would direct into a decrease in smoking cigarettes between expecting gals, shoes with the red bottom shoes with the red bottom louis women louis women which might somewhat reduce federal shelling out for Medicaid. Look into the Inkwell Assortment listed here and go away a remark with which suite will be great for the marriage ceremony and that i ll select a random winner this Fri 4/8 at nine am PST louboutin shoes louboutin shoes . Also, if you"re searching for the personalized design and style,
จากคุณ :red heels pumpsโพสต์เมื่อ :2013-01-28 14:01:34 IP : 222.244.61.xxx
ความคิดเห็นที่ 2
 
Re : การตรวจโบนัส
ทำไม่ กทจ.สพ.ตรวจช้า
จากคุณ :พนักงานโพสต์เมื่อ :2011-11-08 09:41:02 IP : 182.52.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 1
 
Re : การตรวจโบนัส

 - เนื่องจากก.กลาง กำหนดให้ตั้ง อนุกรรมการฯ

- ก.อบต.จ.สุพรรณบุรี/ก.ท.จ.สุพรรณบุรี จะพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔  และอนุกรรมการฯกำหนดออกตรวจในลำดับต่อไป

จากคุณ :Adminโพสต์เมื่อ :2011-11-04 14:33:44 IP : 125.26.61.xxx

ชื่อ 
อีเมล์ 
ข้อความ 
แนบไฟล์   
เมื่อมีการตอบกระทู้   ส่งไปที่อีเมล์  ไม่ต้องส่ง
Security Code


 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.